Overview

Alt names: Shijou Saikyou no Mahou Kenshi, F Rank Boukensha ni Tensei Suru - Kensei to Matei, 2-tsu no Zense Omotta Otoko no Eiyuutan, Shijou Saikyou no Mahou Kenshi, F Rank Boukensha ni Tensei Suru ~Kensei to Matei, 2 Tsu no Zense omotta Otoko no Eiyuutan~ The Strongest Magical Swordsman Ever Reborn as an F-Rank Adventurer Login to bookmark this series 2019 ON-GOING KANKITSU Yusura KAMEYAMA Taiga Right(→) to Left(←) Action Adventure Fantasy Shounen Chapter 79 Chapter 78 Chapter 77 Chapter 76,
Author: KAMEYAMA Taiga
Artist:
Genre: Shounen Fantasy Adventure Action
Name Published date
Chapter 80 2023/01/29 Read
Chapter 79 2023/01/11 Read
Chapter 78 2023/01/06 Read
Chapter 77 2022/12/23 Read
Chapter 76 2022/12/14 Read
Chapter 75 2022/12/08 Read
Chapter 74 2022/11/06 Read
Chapter 73 2022/10/10 Read
Chapter 72 2022/10/09 Read
Chapter 71 2022/06/15 Read
Chapter 67 2022/06/15 Read
Chapter 66 2022/06/01 Read
Chapter 65 2022/05/30 Read
Chapter 64 2022/05/29 Read
Chapter 63 2022/05/26 Read
Chapter 62 2022/05/24 Read
Chapter 61 2022/05/15 Read
Chapter 60 2022/05/11 Read
Chapter 59 2022/02/07 Read
Chapter 58 2022/02/07 Read
Chapter 57 2022/02/07 Read
Chapter 56 2022/02/07 Read
Chapter 55 2022/02/07 Read
Chapter 54 2022/02/05 Read
Chapter 53 2022/02/05 Read
Chapter 52 2022/02/05 Read
Chapter 51 2022/02/05 Read
Chapter 50 2021/11/23 Read
Chapter 49 2021/10/17 Read
Chapter 48 2021/09/24 Read
Chapter 47 2021/07/30 Read
Chapter 46 2021/07/10 Read
Chapter 45 2021/07/06 Read
Chapter 44 2021/07/04 Read
Chapter 43 2021/07/01 Read
Chapter 42 2021/06/05 Read
Chapter 41 2021/05/19 Read
Chapter 40 2021/05/15 Read
Chapter 39 2021/05/13 Read
Chapter 38 2021/05/13 Read
Chapter 37 2021/05/13 Read
Chapter 36 2021/05/13 Read
Chapter 35 2021/05/13 Read
Chapter 34 2021/05/13 Read
Chapter 33 2021/05/13 Read
Chapter 32 2021/05/13 Read
Chapter 31 2021/05/13 Read
Chapter 30 2021/05/13 Read
Chapter 29 2021/05/13 Read
Chapter 28 2021/05/13 Read
Chapter 27 2021/05/13 Read
Chapter 26 2021/05/13 Read
Chapter 25 2021/05/13 Read
Chapter 24 2021/05/13 Read
Chapter 23 2021/05/13 Read
Chapter 22 2021/05/13 Read
Chapter 21 2021/05/13 Read
Chapter 20 2021/05/13 Read
Chapter 19 2021/05/13 Read
Chapter 18 2021/05/13 Read
Chapter 17 2021/05/13 Read
Chapter 16 2021/05/13 Read
Chapter 15 2021/05/13 Read
Chapter 14 2021/05/13 Read
Chapter 13 2021/05/13 Read
Chapter 12 2021/05/13 Read
Chapter 11 2021/05/13 Read
Chapter 10 2021/05/13 Read
Chapter 9 2021/05/13 Read
Chapter 8 2021/05/13 Read
Chapter 7 2021/05/13 Read
Chapter 6 2021/05/13 Read
Chapter 5 2021/05/13 Read
Chapter 4 2021/05/13 Read
Chapter 3 2021/05/13 Read
Chapter 2 2021/05/13 Read
Chapter 1 2021/05/13 Read
See more

Comments

No comment!


Login to comment for this manga!